Фотосесія Love Story. Передвесільна зйомка у м. Київ

Фотосесія для двох

 

Навіщо робити передвесільну "Love Story" та як підготуватися

 

Фотосесія Love Story може бути як передвесільною, так і просто для себе. Далеко не всі пари мають гарні пам'ятні фотографії. Існує багато приводів провести романтичну фотосесію. Будь-які спільні свята та річниці, поїздки в інші міста чи країни, та й просто так.

 

Передвесільна романтична фотосесія може нести набагато більше корисного ніж отримання красивих фотографій. Таким чином можна вибрати собі фотографа на весілля не тільки за портфоліо та інформацією на сайті, або спілкування в кафе. Ви можете подивитися його роботу у справі, ознайомитись зі стилем спілкування, роботи та зрозуміти наскільки комфортно вам буде з цим фотографом вже на весіллі. Це дуже важливо, тому що фотограф і відеограф – це люди, які будуть супроводжувати вас весь весільний день. Щоб весільні фото та весільне відео були на висоті вам має бути легко спілкуватися та знаходиться поруч із людьми, які будуть створювати для вас пам'ять. Вони повинні надихати вас та підтримувати приємну атмосферу.

 

З отриманих фотографій ви можете зробити слайдшоу та показувати його під час весільного бенкету. Також фотографії з передвесільної фотосесії можна розмістити на банерах, запрошеннях або сувенірах для гостей.

 

Як і в будь-якій справі, для отримання високого результату, до передвесільної зйомки потрібно підготуватися.

 

Один із найголовніших нюансів – зйомку потрібно проводити заздалегідь. По-перше, фотографу потрібно буде якийсь час, щоб довести знімки до ідеалу. По-друге, чим ближче до весілля, тим більше буде нервів та клопоту.

Фотосесія Love Story може бути виконана в декількох варіантах. Перший варіант має на увазі романтичну прогулянку в прекрасних місцях, парках, набережних, міських пейзажах. У цьому випадку ви можете добре познайомитися з фотографом, подивитися на нього у справі та отримати гарні знімки. Другий варіант складніше, але при цьому цікавіше – фотосесія, яка розповідає про вашу історію кохання. Це може бути історія про те, як була зроблена пропозиція або як ви познайомилися. Це також може бути історія з фільму, у головних ролях якого ви будете самі. Така зйомка вимагає опрацювання сценарію та ретельного вибору місць для фотосесії, щоб максимально передати картину того, що відбувається.

 

 Можна взяти тему для фотосесії, яка не зовсім належить до історії кохання, але при цьому вам подобається. Можливо, у вас є спільні хобі або захоплення, або щось пов'язане з професією або музикою. Варіантів безліч і головне, щоб вибраний сюжет вас надихав та подобався обом. Правда ж, що просто фотки з Маріїнського парку або Феофанії без жодної ідеї та сенсу далеко не такі цікаві, ніж фотографії зняті за індивідуальним сценарієм з вибором, можливо, навіть несподіваних місць, які передають вашу історію, а не просто мають гарне заднє тло.

 

Чим більше продумані всі деталі, тим простіше вам почуватиметься у кадрі. Ви будете спокійніше і розслаблені, тому що ви прийшли підготовлені і знаєте, що і як відбуватиметься на фотосесії.

Why make a pre-wedding "Love Story" and how to prepare

 

Photoshoot Love Story can be both pre-wedding, and just for yourself. Not all couples have beautiful memorable photos. There are many reasons to conduct a romantic photo shoot. Any joint holidays and anniversaries, trips to other cities or countries, well, just like that.

 

A pre-wedding romantic photo session can carry a lot more useful than getting beautiful photos. Thus, you can choose a photographer for a wedding, not only on the portfolio and information on the site, or communication in a cafe. You can see his work in the business, get acquainted with the style of communication, work and understand how comfortable you will be with this photographer already at the wedding. This is very important, because a photographer and a videographer are people who will accompany you the whole wedding day. To wedding photos and wedding videos were on top you should be easy to communicate and is close to people who will create a memory for you. They should inspire you and maintain a pleasant atmosphere.

 

From the received photos you can make a slideshow and show it during a wedding banquet. Also photos from the pre-wedding photosession can be placed on banners, invitations, or souvenirs for guests.

 

As in any case, to obtain a high result, pre-wedding photography should be prepared.

 

One of the most important nuances is shooting in advance. First, the photographer will need some time to bring the pictures to the ideal. Secondly, the closer to the wedding, the more nerves and hassle.

Photoshoot "Love Story" can be performed in several versions. The first option involves a romantic walk in beautiful places, parks, embankments, city landscapes. In this case, you can get well acquainted with the photographer, look at him in the business and get beautiful staged pictures. The second option is more complicated, but it's more interesting - a photo session that tells about your love story. It could be a story about how the offer was made or how you met. It can also be a story from a movie in which you will lead. This kind of shooting requires working out the script and carefully choosing the places for the photo session in order to convey the picture as much as possible.

 

The more things are thought out, the easier it will be for you to feel in the frame. You will be calmer and relaxed, because you have come prepared and know what and how will happen at the photo session.

Свадебный фотограф Екатерина Дьяченко. Фотограф на свадьбу в г. Киев. Свадебная фотосъемка от "DYACHENKO production"

Свадебный фотограф в г. Париж, Рим, Кипр, Венеция, Прага, Верона, Прованс, Сейшелы, Санторини, Флоренция, Крит, Италия, Франция, Черногория, Польша, Краков, Варшава

Видеограф на свадьбу Александр Дьяченко. Видеосъемка свадьбы в г. Киев. Свадебная видеосъемка от "DYACHENKO production"

Видеограф на свадьбу  в г. Париж, Рим, Кипр, Венеция, Прага, Верона, Прованс, Сейшелы, Санторини, Флоренция, Крит, Италия, Франция, Черногория, Польша, Краков, Варшава

Wedding photographer Ekaterina Dyachenko. Photographer for a wedding in Kiev. Wedding photography from "DYACHENKO production"

Wedding photographer in Paris, Rome, Cyprus, Venice, Prague, Verona, Provence, Seychelles, Santorini, Florence, Crete, Italy, France, Montenegro, Krakow, Poland, Warsaw

Videographer for the wedding Alexander Dyachenko. Video filming of the wedding in Kiev. Wedding video from "DYACHENKO production"

Videographer for a wedding in Paris, Rome, Cyprus, Venice, Prague, Verona, Provence, Seychelles, Santorini, Florence, Crete, Italy, France, Montenegro, Krakow, Poland, Warsaw